Ponúkame

    Rezanie

    Zhodnocovanie
    materiálov


    Možnosti

    Presnosť

    Kvalita povrchu

    Vplyv na materiál

    Viac než rezanie

    Technológia

    Galéria

     Kde nás nájdete
 


 

R e z a n i e   m a t e r i á l o v   b e z   h r a n í c

REZMAT s.r.o., Ing. Igor SLÁVIK
Sídlo: Kalinčiakova 148, 018 63 Ladce-Tunežice, Prevádzka: Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
mobil: 0905 121427, tel. 042/448 6180, fax 042/448 6181
email: rezmat@rezmat.sk, http: www.rezmat.skTechnológia

Z hľadiska použitého pracovného média sa rozlišujú dve základné metódy rezania :
  • WJM - Water Jet Machining - obrábanie čistým vodným lúčom

  • AWJM - Abrasive Water Jet Machining - obrábanie abrazívnym vodným lúčom vodný lúč s prísadou jemných častíc - abraziva

Rozdiel medzi čistým vodným lúčom a abrazívnym vodným lúčom je v pridávaní jemného brusiva do prúdu vody. Obrázok schematicky znázorňuje uvedený rozdiel. Rezanie vodným a abrazívnym vodným lúčom je definované ako vysoko erozívny proces , alebo ako riadený proces erozívneho opotrebenia, kde je abrazívne rezné médium usmernené do úzkeho lúča s vysokou reznou účinnosťou .

Pracovný tlak kvapaliny

Pa Psi
(jednotka používaná v USA)
bar atm (atmosféra) Torr pz (pieze)
1 PA
Platná SI sústava
1Psi = 6894,7 Pa 1bar = 105 Pa 1atm = 1013,105 Pa 1Torr = 133,32 Pa 1pz = 103 Pa
380 MPa 55,114 3800 3750 2,85 x 10*6 3,8 x 10*5

Veľkosť pracovného tlaku kvapaliny v rôznych fyzikálnych jednotkách

Pri vyššie uvádzanom pracovnom tlaku kvapaliny ( 380 MPa) dosahuje rýchlosť vystupujúceho lúča hodnotu 880 m/s.

Zvyšovanie teploty vody počas jej stláčania - kompresie

Tlak [MPa] 50 100 150 200 250 300 350 400
Dosiahnutá teplota vody
počas jej stláčania -kompresie
[°C]
32 41 50 58 69 77 82 86
Stlačiteľnosť kvapaliny

"Voda je nestlačiteľná". - citát zo stredoškolských učebníc fyziky.

Pri stláčaní - kompresii vody v oblasti stoviek megapascalov však uvedený citát prestáva platiť. Pri každom stlačení vody o 100 MPa dochádza k jej kopresii o 4%.
Copyright © 2005 REZMAT s.r.o. Všetky práva vyhradené.