Ponúkame

    Rezanie

    Zhodnocovanie
    materiálov


    Možnosti

    Presnosť

    Kvalita povrchu

    Vplyv na materiál

    Viac než rezanie

    Technológia

    Galéria

     Kde nás nájdete
 
                      
 

R e z a n i e   m a t e r i á l o v   b e z   h r a n í c

REZMAT s.r.o., Ing. Igor SLÁVIK
Sídlo: Kalinčiakova 148, 018 63 Ladce-Tunežice, Prevádzka: Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
mobil: 0905 121427, tel. 042/448 6180, fax 042/448 6181
email: rezmat@rezmat.sk, http: www.rezmat.sk

PonúkameI. Poskytovanie služieb v oblasti tvarového rezania prírodných a umelých druhov materiálov:
  • vodným lúčom
  • abrazívnym vodným lúčom


II. Poskytovanie služieb zaoberajúcich sa maximálnym využitím polotovaru rezaného materiálu spolu so zhodnocovaním zostatkovej časti rezaného materiálu pre jej ďalšie použitie.Priamymi produktami poskytovanej služby sú vyrezané súčiastky a diely, realizované pomocou technologického zariadenia na základe návrhu, podkladov a výkresovej dokumentácie dodanej zákazníkom. Priame rezanie je uskutočňované na základe počítačom riadeného procesu. Náplňou ďalších poskytovaných služieb sú činnosti súvisiace so zhodnocovaním a ďalším využitím polotovaru rezaného materiálu.
Copyright © 2005 REZMAT s.r.o. Všetky práva vyhradené.