Ponúkame

    Rezanie

    Zhodnocovanie
    materiálov


    Možnosti

    Presnosť

    Kvalita povrchu

    Vplyv na materiál

    Viac než rezanie

    Technológia

    Galéria

     Kde nás nájdete
 


 

R e z a n i e   m a t e r i á l o v   b e z   h r a n í c

REZMAT s.r.o., Ing. Igor SLÁVIK
Sídlo: Kalinčiakova 148, 018 63 Ladce-Tunežice, Prevádzka: Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
mobil: 0905 121427, tel. 042/448 6180, fax 042/448 6181
email: rezmat@rezmat.sk, http: www.rezmat.skI. Poskytovanie služieb v oblasti
tvarového rezania prírodných a umelých druhov materiálovPrincíp tvarového rezania materiálov vysokotlakým vodným lúčom je založený na pôsobení čistého prúdu vody alebo prúdu vody s abrazivom, so šírkou 0,8 -1,2 mm, pod tlakom 410 MPa do miesta rezu. Nástrojom technológie je prúd vody a abraziva, umožňujúci rezanie všetkých druhov materiálov v hrúbkach do ~250mm (podľa druhu materiálu), ktoré nepoškodí priamy kontakt s vodou. V mieste kontaktu nástroja-lúča s rezaným materiálom dochádza pôsobením umelo vyvolaného a riadeného procesu erózie k mechanicko-brúsnej forme úberu rezaného materiálu, výsledkom ktorej je priebežne prerezaný materiál. Na základe vlastného know-how v technológii, spolu s aplikáciou počítačovej podpory v rámci prípravy výroby, ponúkame tvarové rezanie materiálov s cieľom eliminovať ďalšie výrobné operácie zo strany zákazníka na vyrezaných dieloch.


Ponuka pracoviska
 • Rezanie všetkých druhov prírodných a umelých materiálov v hrúbkach do ~250mm ( podľa druhu materiálu ), ktoré nepoškodí krátkodobý priamy kontakt s vodou, napr:


 • Rezanie plochých, zvlnených a v krivkách profilovaných materiálov
 • Pracovná plocha 4000 x 2500 mm
 • Drsnosť obrobeného povrchu od Ra = 3,2 µm ( podľa druhu a hrúbky obrábaného materiálu )
 • Tolerancie dĺžkových a uhlových rozmerov podľa STN EN ISO 22768m, viď
 • Možnosť zmeny akosti obrábanej plochy počas rezania v rámci jedného obrobku, podľa požiadaviek určených zákazníkom
 • Maximálne využitie objemu polotovaru obrábaného materiálu na ktorom sa podieľa:
  • šírka lúča (vodný lúč 0,1 - 0,3 mm; abrazívny lúč 1,2 mm)
  • počítačová podpora v rámci prípravy výroby - vytvára široké možnosti polohovania rezaných dielov v rámci polotovaru materiálu
 • Použitie navrtávacieho zariadenia vytvára predpoklady pre rezanie otvorov s malým priemerom ( pod 10mm ) aj do krehkých, kompozitných, vrstvených a drevenných materiálov bez ich poškodenia
 • Rezanie podľa výkresovej dokumentácie, náčrtu, podľa predlohy, na základe podkladov z DWG, DXF, CDR a iných súborov.


Technológia rezania abrazívnym kvapalinovým lúčom ďalej umožňuje

 • Rezanie povrchovo upravených materiálov bez ich poškodenia
 • Rezanie materiálov citlivých na teplo
 • Rezanie materiálov zanášajúcich rezný nástroj
 • Rezanie materiálov s ochrannou fóliou na povrchu, bez jej poškodenia
 • Rezanie materiálov s premenlivou hrúbkou (vlnitých)
 • Rezanie štruktúrne nehomogénnych materiálov
 • Rezanie materiálov po tepelno-mechanickom spracovaní, (kalenie, nitridácia..)
 • Možnosť rezania nespojitých materiálov
 • Rezanie vrstvených materiálov s rôznymi fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami
 • Možnosť zmeny kvality obrábanej plochy počas rezania v rámci jedného obrobku podľa určených požiadaviek


S použitím technológie Rezania vodným lúčom je možné dosiahnuť

 • Rezanie bez tepelného ovplyvnenia obrábaného materiálu
 • Rezanie s vylúčením prejavov chemického a silového pôsobenia nástroja na obrábaný materiál
 • Dosiahnutie obrobeného povrchu bez mechanického spevnenia, bez mikrotrhlín a bez zmeny štruktúry materiálu v oblasti miesta rezu

Copyright © 2005 REZMAT s.r.o. Všetky práva vyhradené.