Ponúkame

    Rezanie

    Zhodnocovanie
    materiálov


    Možnosti

    Presnosť

    Kvalita povrchu

    Vplyv na materiál

    Viac než rezanie

    Technológia

    Galéria

     Kde nás nájdete
 


 

R e z a n i e   m a t e r i á l o v   b e z   h r a n í c

REZMAT s.r.o., Ing. Igor SLÁVIK
Sídlo: Kalinčiakova 148, 018 63 Ladce-Tunežice, Prevádzka: Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
mobil: 0905 121427, tel. 042/448 6180, fax 042/448 6181
email: rezmat@rezmat.sk, http: www.rezmat.skII. Poskytovanie služieb týkajúcich sa maximálneho využitia
polotovaru rezaného materiálu, spolu so zhodnocovaním zostatkovej časti
rezaného materiálu pre jej ďalšie použitieViacročné skúsenosti a prax v odbore spolu s počítačovou podporou v procese kreslenia, tvorby programov a rezania vytvárajú, z našej strany, predpoklady pre poskytovanie nasledujúcich služieb
 • Zhotovovanie predbežných technologických plánov spotreby a využitia materiálu s cieľom poskytnúť zákazníkovi vopred presné informácie o rozmeroch potrebného polotovaru

 • Optimalizáciu priestorového využitia materiálu určeného na rezanie, prostredníctvom možnosti polohovania a manipulácie s rezanými dielmi v rámci polotovaru materiálu dodaného zákazníkom

 • Maximálne využitie objemu polotovaru materiálu určeného na rezanie, na ktorom sa podieľa priemer nástroja (do 1,2mm) spolu s možnosťou veľmi blízkeho uloženia obrysov rezaných dielov vedľa seba v polotovare materiálu

 • Spracovanie výkresovej dokumentácie spolu s priamou komunikáciou so zákazníkom, zameranej na zosúladenie technologických možností zariadenia a konkrétnych požiadaviek zo strany zákazníka

 • Zdokumentovanie tvaru a rozmerov použitého - zostatkového materiálu do grafickej alebo elektronickej formy, ktorá umožňuje zákazníkovi následne zhodnocovať a využiť aj zostatkovú časť materiálu


Ďalej ponúkame

 • Bezplatnú realizáciu skúšobných rezov so zameraním na:
  • obrobiteľnosť materiálov vodným lúčom
  • dosiahnutý stupeň presnosti a kvality obrobenej plochy
  • odskúšanie praktickej možnosti rezania určeného tvaru obrobku do konkrétneho materiálu vodným lúčom

 • S využitím vlastného know-how v technológii ponúkame individuálne možnosti a postupy pri dosahovaní výsledného tvaru obrobku spojené s maximálnym využitím polotovaru rezaného materiálu

Copyright © 2005 REZMAT s.r.o. Všetky práva vyhradené.