Ponúkame

    Rezanie

    Zhodnocovanie
    materiálov


    Možnosti

    Presnosť

    Kvalita povrchu

    Vplyv na materiál

    Viac než rezanie

    Technológia

    Galéria

     Kde nás nájdete
 


 

R e z a n i e   m a t e r i á l o v   b e z   h r a n í c

REZMAT s.r.o., Ing. Igor SLÁVIK
Sídlo: Kalinčiakova 148, 018 63 Ladce-Tunežice, Prevádzka: Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
mobil: 0905 121427, tel. 042/448 6180, fax 042/448 6181
email: rezmat@rezmat.sk, http: www.rezmat.skMožnosti technológieTechnológia rezania vodným lúčom disponuje nástrojom, ktorým je stále sa obnovujúci kontinuálny lúč kvapaliny s abrazivom. Uvedený nástroj kopíruje pri svojom vopred určenom pracovnom pohybe svoj tvar do obrábaného materiálu, v ktorom postupne nadobúda predpísaný tvar a rozmery nový rezaný segment. Výrobné možnosti technológie určujú: kruhový tvar nástroja, šírka nástroja, princíp úberu materiálu, mechanické vlastnosti rezaného materiálu, hrúbka materiálu, možnosti rezacieho zariadenia.Ďalšie možnosti technológie:

Použitie navrtávacieho zariadenia vytvára predpoklady pre:
  • Rezanie otvorov s malým priemerom (pod 10mm) aj do krehkých a kompozitných materiálov
  • Zavedenie nástroja ( po predvŕtaní) do materiálov, pri ktorých dochádza k ich poškodeniu pri prerážaní vodným lúčom (kompozity, plasty, drevo, sklo, vrstvenné materiály)
  • Použitie polohovateľnej rezacej hlavy umožňuje, v istom rozsahu, popri kolmých rezoch aj realizáciu šikmých rezov

Copyright © 2005 REZMAT s.r.o. Všetky práva vyhradené.