Ponúkame

    Rezanie

    Zhodnocovanie
    materiálov


    Možnosti

    Presnosť

    Kvalita povrchu

    Vplyv na materiál

    Viac než rezanie

    Technológia

    Galéria

     Kde nás nájdete
 


 

R e z a n i e   m a t e r i á l o v   b e z   h r a n í c

REZMAT s.r.o., Ing. Igor SLÁVIK
Sídlo: Kalinčiakova 148, 018 63 Ladce-Tunežice, Prevádzka: Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
mobil: 0905 121427, tel. 042/448 6180, fax 042/448 6181
email: rezmat@rezmat.sk, http: www.rezmat.skKvalita obrobeného povrchuMechanizmus vytvárania nového povrchu pri rezaní vodným lúčom je ovplyvňovaný najmä mechanickými vlastnosťami obrábaného materiálu na ktorý pôsobia abrazívne častice. V procese úberu materiálu, abrazívne častice „ryhujú“ obrábanú plochu. Obrobený povrch sa vytvára ako zvyšok rezných plôch rezných hrán jednotlivých nepravidelne umiestnených zŕn. Pri rezaní vodným lúčom je možné dosiahnuť nasledujúce stupne kvality obrobenej plochy:


Copyright © 2005 REZMAT s.r.o. Všetky práva vyhradené.