Ponúkame

    Rezanie

    Zhodnocovanie
    materiálov


    Možnosti

    Presnosť

    Kvalita povrchu

    Vplyv na materiál

    Viac než rezanie

    Technológia

    Galéria

     Kde nás nájdete
 


 

R e z a n i e   m a t e r i á l o v   b e z   h r a n í c

REZMAT s.r.o., Ing. Igor SLÁVIK
Sídlo: Kalinčiakova 148, 018 63 Ladce-Tunežice, Prevádzka: Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
mobil: 0905 121427, tel. 042/448 6180, fax 042/448 6181
email: rezmat@rezmat.sk, http: www.rezmat.skViac než iba rezanieUžívatelia výrobkov a služieb vyžadujú a očakávajú viac ako iba dobrú službu. Poskytovanie služieb Rezania Vodným Lúčom je podmienené poznaním, znalosťami a skúsenosťami vo viacerých vedných oblastiach.

Poskytované služby predstavujú poznatky a znalosti o rezaní materiálov.

Univerzálnosť technológie z pohľadu neobmedzeného sortimentu rezateľných materiálov, spolu s možnosťou rezania tvarových dielov na základe počítačovej podpory systému tvorby a spracovania údajov o rezaných produktoch, predstavuje základ našej výzvy pre Vás:


„ Ak to Vy dokážete nakresliť, My to dokážeme vyrezať!“

- do materiálu podľa Vašich predstáv...Vítame Vás v krajine rezania materiálov bez hraníc!
Copyright © 2005 REZMAT s.r.o. Všetky práva vyhradené.